Danh Sách Cựu Học-Sinh HỒ NGỌC CẨN

Ghi-danh trên trang Web hongoccan.com

Từ October, 2000 đến October, 2003

Số người ghi-danh: 144

 

 
Họ và Tên : BUI THIEN THUAT
Học lớp (A /B-Anh/Pháp) : --A
Vào HNC năm : 1972--DE THAT
Rời HNC năm : 1975-LE QUANG DINH-1976-HNC (NGUYEN-D-CHIEU)--1978(HOANG-HOA THAM)
Nghề-nghiệp : COMPUTER ENGINEER
Cư-ngụ tại : MELBOURNE-AUSTRALIA
Homepage/Photo URL: :
Email : klhai_yes_aus@hotmail.com
Ghi-chú 1 : Mot vo, Mot con
Ghi-chú 2 : Mong tim lai tat ca cac ban trong giai doan bi thay doi truong lien tuc. Dat nuoc co su thay doi vao tuoi moi biet yeu SAIGON....than....


 
Họ và Tên : PHONG PHAM
Học lớp (A /B-Anh/Pháp) : A -ANH
Vào HNC năm : 1968
Rời HNC năm : 1974
Nghề-nghiệp : technician
Cư-ngụ tại : 3210 Landess Ave , #4, San Jose, CA95132
Homepage/Photo URL: :
Email : phpknh@msn.com
Ghi-chú 1 : Than tim cac ban lop12A nien khoa 1973-1974
Ghi-chú 2 : Than tim cac ban lop 6P1- 12A namm1968 den 1974


 
Họ và Tên : PhaM VAN TUAN
Học lớp (A /B-Anh/Pháp) : A2- B2 nam72
Vào HNC năm : 66
Rời HNC năm : 72
Nghề-nghiệp : khong co
Cư-ngụ tại : 56/26 Tran binh Trong,P.5 ,Q.BT-TP.HCM.Viet Nam
Homepage/Photo URL: :
Email : dunganhluu@yahoo.com
Ghi-chú 1 : Di SQ Thu Duc nam 72,sau 75 lam du moi viec de kiem song
Ghi-chú 2 : Can tim ban be


 
Họ và Tên : Pham Xuan Ho
Học lớp (A /B-Anh/Pháp) : A
Vào HNC năm : 1971
Rời HNC năm : 1977
Nghề-nghiệp : CBGD Dai hoc Su Pham Ky Thuat Tp HCM
Cư-ngụ tại : 98 khu pho 2 Linh Trung Thu Duc
Homepage/Photo URL: :
Email : phamxuanho@yahoo.com
Ghi-chú 1 : mong tin tuc ban be cu
Ghi-chú 2 :


 
Họ và Tên : Bui Viet Tien
Học lớp (A /B-Anh/Pháp) : A
Vào HNC năm : 1971
Rời HNC năm : 1977
Nghề-nghiệp : ky su co khi
Cư-ngụ tại : 77 thu khoa huan q.1, tphcm
Homepage/Photo URL: :
Email : ndtrang@hcm.vnn.vn
Ghi-chú 1 : muon lien lac voi ban hoc cu
Ghi-chú 2 :


 
Họ và Tên : LE-VAN-BAY
Học lớp (A /B-Anh/Pháp) : B-ANH De Nhat 1970
Vào HNC năm : 1963
Rời HNC năm : 1970
Nghề-nghiệp : Computer
Cư-ngụ tại : Albuquerque, NM, USA
Homepage/Photo URL: :
Email : baytuyet@yahoo.com, bay.v.le@intel.com
Ghi-chú 1 : thuong ngoi day ban tren cung Nguyen-ngoc-Chi, Le-duc-Quang...
Ghi-chú 2 : Rat mong nhan duoc tin cua cac ban cung khoa 63-70


 
Họ và Tên : LUU ANH DUNG
Học lớp (A /B-Anh/Pháp) : 9A2,12A
Vào HNC năm : 1966
Rời HNC năm : 1973
Nghề-nghiệp : Thuong mai
Cư-ngụ tại : Q.Binh Thanh - VN
Homepage/Photo URL: :
Email : dunganhluu@yahoo.com - dunganhluu@s.vnn.vn
Ghi-chú 1 : Roi truong73, hoc DH DaLat,Van Hanh nganh Quan tri kinh doanh,hien con o VN
Ghi-chú 2 :


 
Họ và Tên : luu nhon nghia
Học lớp (A /B-Anh/Pháp) : De nhut C
Vào HNC năm : 1961
Rời HNC năm : 1962
Nghề-nghiệp : giao vien
Cư-ngụ tại : Australia
Homepage/Photo URL: :
Email : luunhonnghia@hotmail.com
Ghi-chú 1 :
Ghi-chú 2 :


 
Họ và Tên : Pha.m Vy~Du~ng
Học lớp (A /B-Anh/Pháp) : A / Anh
Vào HNC năm : 1960
Rời HNC năm : 1967
Nghề-nghiệp : Du+o+.c Si~, Tho+. Ma'y, Ky~ Su+ Ddie^.n Toa'n
Cư-ngụ tại : Aizona / USA
Homepage/Photo URL: :
Email : Vpham@US.IBM.COM
Ghi-chú 1 : Ho.c tro` cu+ng cua? Tha`y Hie^.u Tru+o+?ng NGUYE^~N DDU+'C HIE^'U (Ddu+o+.c Tha`y ye^u ca^`u xo^ng dda^'t 3 na(m lie^n tie^'p 1965, 66, 67)
Ghi-chú 2 : Ddo^i khi ma't tha^`n kinh


 
Họ và Tên : Dang vu HUyen
Học lớp (A /B-Anh/Pháp) : A Anh
Vào HNC năm : 1964
Rời HNC năm : 1969
Nghề-nghiệp : Project manager - Business analyst
Cư-ngụ tại : Sydney, Australia
Homepage/Photo URL: :
Email : dvhuyen@yahoo.co.uk
Ghi-chú 1 : Mong tim lai cac ban hoc cu
Ghi-chú 2 :


 
Họ và Tên : Pham Huu Loc
Học lớp (A /B-Anh/Pháp) : Tam A/Phap, Nhi A/Phap
Vào HNC năm : 1965
Rời HNC năm : 1967
Nghề-nghiệp : Ky Su HKKG
Cư-ngụ tại : California, USA
Homepage/Photo URL: :
Email : lochpham@netzero.net
Ghi-chú 1 : 1968 qua Chu Van An, 1969 gia nhap KQVN, Phi cong khu truc KQVN truoc 1975
Ghi-chú 2 : Master of Mechnical/Aerospace Engineering, MBA


 
Họ và Tên : Nguyen Duy Hung
Học lớp (A /B-Anh/Pháp) : B -Anh
Vào HNC năm : 1966
Rời HNC năm : 1971
Nghề-nghiệp : Ky Su Hoa Hoc
Cư-ngụ tại : Hoa Ky
Homepage/Photo URL: : www.hunuen.com
Email : hdn@hunuen.com
Ghi-chú 1 :
Ghi-chú 2 :


 
Họ và Tên : Le Dan
Học lớp (A /B-Anh/Pháp) : 11B5,12B2
Vào HNC năm : 1965,De ThatP2
Rời HNC năm : 1972
Nghề-nghiệp : Loading Master
Cư-ngụ tại : 2/21Kp2,PTan Kieng,Q7,HCMcity
Homepage/Photo URL: :
Email : ledanvn022002
Ghi-chú 1 : 2 con trai
Ghi-chú 2 : ban Thinh ro


 
Họ và Tên : Le Thanh Dao
Học lớp (A /B-Anh/Pháp) : Anh A 1
Vào HNC năm : 1970
Rời HNC năm : 1976
Nghề-nghiệp : Giang vien Dai hoc Su Pham ky thuat
Cư-ngụ tại : Phu Nhuan, tp HCM
Homepage/Photo URL: :
Email : lethanhdao@hcmute.edu.vn
Ghi-chú 1 : tim lai Thay Co va ban hoc cu
Ghi-chú 2 :


 
Họ và Tên : Nguyen Thach Cuong
Học lớp (A /B-Anh/Pháp) : Anh
Vào HNC năm : 1963
Rời HNC năm : 1970
Nghề-nghiệp : Programmer Analyst
Cư-ngụ tại : Houston, Texas
Homepage/Photo URL: :
Email : c.t._nguyen@administaff.com
Ghi-chú 1 : Mong nhan duoc tin cac ban cung lop.
Ghi-chú 2 : Moi co dien thoai lien lac cua thay Nguyen Anh Tuan va ban Nguyen Anh Tai.


 
Họ và Tên : Nguyen Nam
Học lớp (A /B-Anh/Pháp) : B-Anh
Vào HNC năm : 1961
Rời HNC năm : 1968
Nghề-nghiệp : Bác si~
Cư-ngụ tại : Dúc
Homepage/Photo URL: :
Email : DrNam.Nguyen@web.de
Ghi-chú 1 :
Ghi-chú 2 :


 
Họ và Tên : Nguyen van Nghi
Học lớp (A /B-Anh/Pháp) : De Nhat B2
Vào HNC năm : 1959
Rời HNC năm : 1966
Nghề-nghiệp : Hoa vien
Cư-ngụ tại : Montreal (Canada)
Homepage/Photo URL: :
Email : vannghinguyen@hotmail.com
Ghi-chú 1 : Nho lai mai truong xua
Ghi-chú 2 : Mong lien lac duoc voi Thay Co va ban huu HNC


 
Họ và Tên : Nguyen Vu Van
Học lớp (A /B-Anh/Pháp) : De Tam C, De Nhi B
Vào HNC năm : 1956
Rời HNC năm : 1958
Nghề-nghiệp : Tham phan quan su
Cư-ngụ tại : USA
Homepage/Photo URL: : http://home.teleport.com/~vanvung
Email : vanvung@teleport.com
Ghi-chú 1 :
Ghi-chú 2 :


 
Họ và Tên : Lê Xích Hải
Học lớp (A /B-Anh/Pháp) : Pháp văn
Vào HNC năm : 1970
Rời HNC năm : 1976
Nghề-nghiệp : Viễn thông
Cư-ngụ tại : 63/4 H Trần Quốc Tuấn P.1 Q.Gò Vấp TP.HCM
Homepage/Photo URL: :
Email : lexichhai@yahoo.com
Ghi-chú 1 :
Ghi-chú 2 :


 
Họ và Tên : Nguyen Minh Long
Học lớp (A /B-Anh/Pháp) : P2
Vào HNC năm : 1971
Rời HNC năm : 1975
Nghề-nghiệp : sua chua dien tu
Cư-ngụ tại : 491/61LQD p1 GoVap
Homepage/Photo URL: :
Email : ngmilong@hcm.vnn.vn
Ghi-chú 1 : tim lai thay co va ban hoc
Ghi-chú 2 :


 
Họ và Tên : Le^ Trung Tung
Học lớp (A /B-Anh/Pháp) : 11 va 12B4,Anh
Vào HNC năm : 1970
Rời HNC năm : 1972
Nghề-nghiệp : Kien Truc Su
Cư-ngụ tại :
Homepage/Photo URL: :
Email : tungtrungle@hcm.vnn.vn
Ghi-chú 1 :
Ghi-chú 2 :


 
Họ và Tên : Tran Ninh Binh
Học lớp (A /B-Anh/Pháp) : A
Vào HNC năm : 1969
Rời HNC năm : 1976
Nghề-nghiệp : Phien dich tieng Anh
Cư-ngụ tại : 8/6 Thong Nhat, P. 16, Q. Go Vap, TP Ho Chi Minh, Vietnam
Homepage/Photo URL: :
Email : ninhbinh@fpt.hcm.vn
Ghi-chú 1 : Mong tim lai ban cu
Ghi-chú 2 : va gia nhap Hoi


 
Họ và Tên : PHAM PHU HOANG
Học lớp (A /B-Anh/Pháp) : De That -9A2, 10-12B2
Vào HNC năm : 1966
Rời HNC năm : 1973
Nghề-nghiệp : Electrical Engineer
Cư-ngụ tại : San Jose, CA
Homepage/Photo URL: : None
Email : hoang.pham@abbott.com , hoang_phamp@yahoo.com
Ghi-chú 1 : Lay vo nam 1984, dinh cu tai My nam 1989, co 1 con trai
Ghi-chú 2 : Moi duoc ban cu HNC tim ra, Nguyen Thanh Hung, Tran Cao Hao, Nguyen Quang Binh, Le Lai, mong co dip hop mat noi doc choi.


 
Họ và Tên : Tran ngoc Vu
Học lớp (A /B-Anh/Pháp) :
Vào HNC năm : 1970lop toi
Rời HNC năm : 1971 lop ngay sau do du hoc Bi
Nghề-nghiệp : Network E.
Cư-ngụ tại : CA , USA
Homepage/Photo URL: :
Email : tranvutustin@yahoo.com
Ghi-chú 1 : (ban gai)Le&Phuong, Son..lop toi 1970
Ghi-chú 2 : Quang(toc quan)Vinh(em Trac don o phitruong ben My)Vinh map(du hoc My 71)


 
Họ và Tên : Nguyen Thien Khanh
Học lớp (A /B-Anh/Pháp) : 12 B2 (anh van )
Vào HNC năm : 1966 ( lop 6 A4)
Rời HNC năm : 1973
Nghề-nghiệp : Bac Si Giai Phau ( Thoracic Surgeon )Ph D
Cư-ngụ tại : 8C Nguyen Trung Truc P5 Q Binh Thanh TP HCM
Homepage/Photo URL: : www.thammyvienvn.com
Email : drkhanh@hcm.fpt.vn
Ghi-chú 1 : Truoc la Truong Khoi Van Nghe HNC NK 1972-1973 hien trong nhom ban HNC o Saigon da gap nhieu ban tu nuoc ngoai ve
Ghi-chú 2 : Hien co 2 con ( 1 trai & 1 gai ) hien 2 chau dang du hoc tai San Francisco . Rat muon lien he lai voi cac ban cu cung lopnhu Duong Tuan , Vu khac Hong , Le minh Thai , Vuong dac Ninh, Tran ngoc Giao, Phat....va nhieu ban cu da tung cup cua vao Lang Ong hay rap Cao Dong Hung , di hoi dien van nghe,ban bao xuan , theo cac em Le van Duyet , Theo em To Khanh nguoi yeu trong mong cua anh em HNC NK 1966-1973...v.v. va ..v.v.


 
Họ và Tên : Đỗ Việt Ánh
Học lớp (A /B-Anh/Pháp) : B3 ,Anh Văn
Vào HNC năm : 1957-1958
Rời HNC năm : 1965
Nghề-nghiệp : Public Administration &Programmer
Cư-ngụ tại : 1354S. Oakland Pl. Ca 91762
Homepage/Photo URL: :
Email : anhdo45@yahọocom
Ghi-chú 1 : Em của Đường Sơn Đỗ quý Sáng và là anh của Đỗ Trọng Hùng,ba anh em cùng học HNC
Ghi-chú 2 : Mừng gập lại tất cả các bạn,có anh nào biết bạn Vũ Bảo Ân,Võ Ngọc Sơn,Nguyễn văn Trung tự Trung thút ở đâu không?


 
Họ và Tên : Vũ Đức Quang
Học lớp (A /B-Anh/Pháp) : A - Anh Van lớp 7A2
Vào HNC năm : 1659
Rời HNC năm : 1966
Nghề-nghiệp : Đóng Sách Chuyên Nghiệp
Cư-ngụ tại : 151 Nguyễn Duy Dương Phường 3 Quận 10, TPHCM
Homepage/Photo URL: :
Email : vu_duc_quang@yahoo.co.uk
Ghi-chú 1 : điện thoai 8308876
Ghi-chú 2 : Tôi đang sống tại TPHCM, rất mong liên lạc được với các bạn cũ


 
Họ và Tên : Tran trong Anh
Học lớp (A /B-Anh/Pháp) : Phap van-7P3- 4P3,3B2
Vào HNC năm : 1962
Rời HNC năm : 1970 bi o lai nam De tam
Nghề-nghiệp : Lai xe
Cư-ngụ tại : G206 Phuong Hiep Thanh Thi xa Thu dau Mot Binh duong
Homepage/Photo URL: :
Email : tronganh827708@yahoo.com
Ghi-chú 1 : Tim mot so ban than
Ghi-chú 2 : Nguyen viet Cuong con cua Giam thi truong ban cong o Thu duc ,Bui tri Thao nha gan nha thang Cuong cung o Thu duc cho dia chi kien lac


 
Họ và Tên : pham ngoc ton
Học lớp (A /B-Anh/Pháp) : A-Anh
Vào HNC năm : 1962
Rời HNC năm : 1969
Nghề-nghiệp : ky su phan mem
Cư-ngụ tại : houston, tx, USA
Homepage/Photo URL: :
Email : ton.pham@abbnm.com
Ghi-chú 1 :
Ghi-chú 2 :


 
Họ và Tên : Đỗ thinh Long
Học lớp (A /B-Anh/Pháp) : Đệ Thất/Đệ Tứ P3 - Đệ Tam/Đệ Nhất A2
Vào HNC năm : 1962
Rời HNC năm : 1969
Nghề-nghiệp : Kế Toán
Cư-ngụ tại : 1.3 B cư xá Nguyễn đình Chiểu P.04 Q. Phú Nhuận TP.HCM
Homepage/Photo URL: :
Email : dlong@saigonnet.vn
Ghi-chú 1 : Mong tìm bạn học củ
Ghi-chú 2 :


 
Họ và Tên : Tra^`n Cao Ha`o
Học lớp (A /B-Anh/Pháp) : A4-B2
Vào HNC năm :
Rời HNC năm : 73
Nghề-nghiệp : co^ng chu+'c
Cư-ngụ tại : Virginia
Homepage/Photo URL: : N/A
Email : htran@fs.fed.us
Ghi-chú 1 : Ddang ti`m ca'c ba.n cu?
Ghi-chú 2 : dda~ ga(.p Bi`nh Mu`


 
Họ và Tên : Nguyen Vãn Xuân
Học lớp (A /B-Anh/Pháp) : B
Vào HNC năm : 1967
Rời HNC năm : 1972
Nghề-nghiệp : nghành cơ khí
Cư-ngụ tại : Panorama City, CA, USA
Homepage/Photo URL: :
Email : xuannguyen53@yahoo.com
Ghi-chú 1 : Tim cac ban hoc cu~ de trao doi tin tuc
Ghi-chú 2 :


 
Họ và Tên : Nguyen Van Tu (Tu Lê)
Học lớp (A /B-Anh/Pháp) : De That A4, De Tam A3
Vào HNC năm : 1969
Rời HNC năm : 1974
Nghề-nghiệp : Bachelor in Chemistry
Cư-ngụ tại : 50/6D Quang Trung, F.10. Quan Go Vap, TP. Ho Chi Minh, VN
Homepage/Photo URL: :
Email : nvt200212345@yahoo.com
Ghi-chú 1 : Mobile: (84) 90 381 3089
Ghi-chú 2 : Tìm các ban quen cung thoi gian hoc va các anh có quen biet


 
Họ và Tên : Ho Dinh Dang
Học lớp (A /B-Anh/Pháp) : B-Anh
Vào HNC năm : 1970- lop 10
Rời HNC năm : 1972
Nghề-nghiệp : ky su co khi
Cư-ngụ tại : Melbourne, Uc
Homepage/Photo URL: :
Email : dhodinh@lincolne.com.au
Ghi-chú 1 : tim ban Ng Huu Phuc, Tri,
Ghi-chú 2 :


 
Họ và Tên : Đỗ Quang Khanh
Học lớp (A /B-Anh/Pháp) : A3 rồi B5
Vào HNC năm : 1960-Đệ Thất A3
Rời HNC năm : 1966-xong Tú2 (nhảy 1 năm)
Nghề-nghiệp : Consultant
Cư-ngụ tại : Melbourne, Australia
Homepage/Photo URL: :
Email : do_q_khanh@hotnail.com
Ghi-chú 1 :
Ghi-chú 2 :


 
Họ và Tên : LÊ NGỌC PHÚ
Học lớp (A /B-Anh/Pháp) : 11B1(1975)
Vào HNC năm : 1970
Rời HNC năm : 1976
Nghề-nghiệp : tu sĩ
Cư-ngụ tại : ĐỒNG HIỆP-ĐỊNH QUÁN
Homepage/Photo URL: :
Email : TEL:061795092
Ghi-chú 1 : TÌM LẠI BẠN BÈ CŨ VÀ THẦY CÔ
Ghi-chú 2 :


 
Họ và Tên : NGUYỄN QUANG VINH
Học lớp (A /B-Anh/Pháp) : 6A4A-11B1
Vào HNC năm : 1970
Rời HNC năm : 1975
Nghề-nghiệp : SỬA ĐỒNG HỒ
Cư-ngụ tại : 194/11g.Bạch Đằng,Bình Thạnh,TPHCM-VN
Homepage/Photo URL: :
Email : hongnguu@hcm.vnn.vn
Ghi-chú 1 : muốn liên lạc với các bạn cũ
Ghi-chú 2 : muốn liên lạc với cô HỒNG(việt -văn )


 
Họ và Tên : Vu Long (Long Min)
Học lớp (A /B-Anh/Pháp) : Phap
Vào HNC năm : 1966
Rời HNC năm : 1973-74
Nghề-nghiệp : 7 nghe
Cư-ngụ tại : Virginia
Homepage/Photo URL: : www.geocities.com/vulongdinh22003
Email : vulongdinh@hotmail.com
Ghi-chú 1 : Mai Xuan Dai, Doan Phuoc Hai, Le Truc Lam, Do Chanh Hung hien o dau ? Lien lac voi E-Mail tren.
Ghi-chú 2 : Nguyen van Liem truoc o Go Vap, hoc tai Bo De, doan sinh GDPT Duc Kien, chua Phap Van, Ngo Tung Chau Lien lac E-mail tren.


 
Họ và Tên : Nguyen tri Tin
Học lớp (A /B-Anh/Pháp) : A1 - B1
Vào HNC năm : 1966
Rời HNC năm : 1973
Nghề-nghiệp : Buon ban
Cư-ngụ tại :
Homepage/Photo URL: :
Email : trungcd@hcm.fpt.vn
Ghi-chú 1 : tim ban Huynh kim Thien sau 1975 co nhieu ky niem rat than thuong doan tu gia dinh qua My nam 85 truoc 75 Bo Kim Thien lam xuat nhap khau ,thau xe bus lang cha Ca Thien
Ghi-chú 2 : Hien nay la dai dien truong cua nhom cuu hoc sinh A1 nien khoa 66-73 nam trong tay 25 cuu Hs A1


 
Họ và Tên : pham khac hung
Học lớp (A /B-Anh/Pháp) : a2 anh
Vào HNC năm : 64
Rời HNC năm : 71
Nghề-nghiệp : kinh doanh
Cư-ngụ tại : hcm city
Homepage/Photo URL: :
Email : khac_hung@vol.vnn.vn
Ghi-chú 1 :
Ghi-chú 2 :


 
Họ và Tên : TU BUNG
Học lớp (A /B-Anh/Pháp) : A
Vào HNC năm : 1961
Rời HNC năm : 1964
Nghề-nghiệp : cong chuc
Cư-ngụ tại : Uc
Homepage/Photo URL: :
Email : tubungit@tpg.com.au
Ghi-chú 1 : Muon tim cac ban than cu nhu Nguyen Thanh Tung (Thieu uy khong quan) lai truc thang nam 1975 o Tan son Nhut Phu nhuan
Ghi-chú 2 :


 
Họ và Tên : Nguyen Thang
Học lớp (A /B-Anh/Pháp) : Phap van
Vào HNC năm : 7P1, 1958
Rời HNC năm : bat dau 2B, 1963
Nghề-nghiệp : Electronic designer
Cư-ngụ tại : San Diego, Ca USA
Homepage/Photo URL: :
Email : thang@tns.net
Ghi-chú 1 : Tim ban cu: Cao Cong Trung,
Ghi-chú 2 : Hoc het de tam, bat dau de nhi thi roi truong


 
Họ và Tên : Le Nhan Da
Học lớp (A /B-Anh/Pháp) :
Vào HNC năm :
Rời HNC năm :
Nghề-nghiệp : SV
Cư-ngụ tại : HCM City
Homepage/Photo URL: :
Email : peterleevn@yahoo.com
Ghi-chú 1 :
Ghi-chú 2 :


 
Họ và Tên : Ho Hoang Dung
Học lớp (A /B-Anh/Pháp) : A
Vào HNC năm : 1971
Rời HNC năm : 1977
Nghề-nghiệp : Veterinary
Cư-ngụ tại : Tan Binh, Sai Gon
Homepage/Photo URL: :
Email : dung_ho@cargill.com
Ghi-chú 1 :
Ghi-chú 2 :


 
Họ và Tên : Please visit http://www.ChangingLINKS.com "suggest a link."
Học lớp (A /B-Anh/Pháp) :
Vào HNC năm :
Rời HNC năm :
Nghề-nghiệp :
Cư-ngụ tại :
Homepage/Photo URL: :
Email :
Ghi-chú 1 :
Ghi-chú 2 :


 
Họ và Tên : Phan van Hop
Học lớp (A /B-Anh/Pháp) : B/Anh
Vào HNC năm : 1963
Rời HNC năm : 1970
Nghề-nghiệp : Engineer
Cư-ngụ tại : Los Angeles, CA. USA
Homepage/Photo URL: :
Email : hopphan@aol.com
Ghi-chú 1 : tim Tong huy Chuong du hoc Duc 1970. Phan tu Nghia cung di khoa 5/72 Thu Duc. Mong biet tin song/chet?
Ghi-chú 2 : Thich nhay dam hon hoc


 
Họ và Tên : nguyen trong thang
Học lớp (A /B-Anh/Pháp) : anh,7a4,6a4,5a4,4a4,3b4,2b4,1b2
Vào HNC năm : 1960
Rời HNC năm : 1967
Nghề-nghiệp : giao vien
Cư-ngụ tại : truong trung hoc pho thong Thot Not,tinh Cantho
Homepage/Photo URL: :
Email : trongthang81@hotmail.com
Ghi-chú 1 : vo va 3 con(1 gai,2 trai)
Ghi-chú 2 : nho Thay Hoa day toan nhat b2,Thay Pham Thu,Thay Tran thanh Quan,cac ban Dao kim tien,dang van lam,Pham van Hung.........


 
Họ và Tên : Pham Vu Kim
Học lớp (A /B-Anh/Pháp) : A
Vào HNC năm : 58
Rời HNC năm : 65
Nghề-nghiệp : Project Consultant
Cư-ngụ tại : San Francisco
Homepage/Photo URL: :
Email : kimvupham@hotmail.com
Ghi-chú 1 : Mong gap lai cac ban. Nho vai ten nhu sau: Tran Dinh Do, Do Viet Anh, Ha The Khang, Nguyen Kim Hung, Ngo Duc Tuy.
Ghi-chú 2 : Nho Thay An, Co Ngoan, Co Phuong, vv....


 
Họ và Tên : Tran Quoc Dinh
Học lớp (A /B-Anh/Pháp) : 6P2,7P2,... 12B5 Lop truong la Vo Thanh Cuong va Tran Hieu Tin
Vào HNC năm : 1967
Rời HNC năm : 1974
Nghề-nghiệp : Software Engineer
Cư-ngụ tại : Chicago IL, USA
Homepage/Photo URL: :
Email : Dinh.Q.Tran@motorola.com
Ghi-chú 1 : Hoc cung lop voi Tran Hieu Tin, Vo Thanh Cuong, Le Thai Ha,
Ghi-chú 2 : Hoi Vien cua Hoi "Khong cua em cua? ban, khong cua ban. cua?


 
Họ và Tên : Ho Le Khoa
Học lớp (A /B-Anh/Pháp) : B
Vào HNC năm : 1967
Rời HNC năm : 1973
Nghề-nghiệp : Lap trinh vi tinh
Cư-ngụ tại : 6 Winifred Crescent, Glen Iris, VIC, Australia
Homepage/Photo URL: :
Email : kenhole@abaki.com
Ghi-chú 1 :
Ghi-chú 2 :


 
Họ và Tên : Huỳnh Phủ Hộ
Học lớp (A /B-Anh/Pháp) : Pháp B5
Vào HNC năm : 1963
Rời HNC năm : 1968
Nghề-nghiệp : công nhân
Cư-ngụ tại : Melbourne, Úc Châu
Homepage/Photo URL: :
Email : phu_de@yahoo.com
Ghi-chú 1 :
Ghi-chú 2 :


 
Họ và Tên : Le^ DDi`nh Phu'
Học lớp (A /B-Anh/Pháp) : B - Pha'p
Vào HNC năm : 60 - DDe^. Tha^'t P1
Rời HNC năm : 67 - DDe^. Nha^'t B1
Nghề-nghiệp : Computer Software
Cư-ngụ tại : Cerritos, California - USA
Homepage/Photo URL: :
Email : haicua@yahoo.com
Ghi-chú 1 :
Ghi-chú 2 :


 
Họ và Tên : Nguyen Kim Son
Học lớp (A /B-Anh/Pháp) : Phap B4
Vào HNC năm : 1962
Rời HNC năm : 1969
Nghề-nghiệp :
Cư-ngụ tại : Kansas city
Homepage/Photo URL: :
Email : nguyenks@yahoo.com
Ghi-chú 1 :
Ghi-chú 2 :


 
Họ và Tên : Vu~ Ngo.c Nha^n
Học lớp (A /B-Anh/Pháp) : 6A2-9A2 (Anh Van)
Vào HNC năm : 1968
Rời HNC năm : 1972
Nghề-nghiệp : Network Consultant
Cư-ngụ tại : New Orleans, LA
Homepage/Photo URL: : http://vietsys.com
Email : nhan_vu@yahoo.com
Ghi-chú 1 : chu*a ti`m dduo*.c ba.n cu`ng lo*'p tu* 1975
Ghi-chú 2 : ra^'t mong tin ca'c ba.n cu`ng lo*'p


 
Họ và Tên : Tran van Khai
Học lớp (A /B-Anh/Pháp) : 6-9A2 10A 11-12D
Vào HNC năm : 1970
Rời HNC năm : 1977
Nghề-nghiệp : Engineer
Cư-ngụ tại : Maryland
Homepage/Photo URL: :
Email : ktranmd_99@hotmail.com
Ghi-chú 1 : mong tim duoc lien lac voi cac ban HNC dac biet la cac ban cung lop
Ghi-chú 2 :


 
Họ và Tên : Nguyen gia Trung
Học lớp (A /B-Anh/Pháp) : 6-9p1,10-12b4
Vào HNC năm : 1969
Rời HNC năm : 1975
Nghề-nghiệp : Pharmacist
Cư-ngụ tại : Adelaide/Australia
Homepage/Photo URL: :
Email : trung@senet.com.au
Ghi-chú 1 : vui mung vi gap lai ban cu
Ghi-chú 2 :


 
Họ và Tên : Đinh Ngọc Cường
Học lớp (A /B-Anh/Pháp) : 6-9P1, 10-12B4 (Pháp)
Vào HNC năm : 1969
Rời HNC năm : 1975
Nghề-nghiệp : Network Designer
Cư-ngụ tại : Bá Linh/Cộng hòa Liên Bang Đức
Homepage/Photo URL: : http://cuongdinh.bei.t-online.de/
Email : cuongdinh@hotmail.com
Ghi-chú 1 : hy vọng tìm lại được bạn bè xưa để tâm xự cho đỡ buồn :-)
Ghi-chú 2 :


 
Họ và Tên : Dinh, Ngoc Cuong
Học lớp (A /B-Anh/Pháp) : 6-9P1, 10-12B4 (Phap)
Vào HNC năm : 1969
Rời HNC năm : 1975
Nghề-nghiệp : Network Designer
Cư-ngụ tại : Berlin / Germany
Homepage/Photo URL: : http://cuongdinh.bei.t-online.de/
Email : cuongdinh@hotmail.com
Ghi-chú 1 : hy vong gap lai nhung ban cu de tam tu cho do buon :-)
Ghi-chú 2 :


 
Họ và Tên : Dang Dac Thieu
Học lớp (A /B-Anh/Pháp) : Anh
Vào HNC năm : 1954
Rời HNC năm : 1960
Nghề-nghiệp : Cong Chuc
Cư-ngụ tại : Houston, Texas
Homepage/Photo URL: :
Email : thv87@hotmail.com
Ghi-chú 1 :
Ghi-chú 2 :


 
Họ và Tên : Nguyen Tan Chuong
Học lớp (A /B-Anh/Pháp) : 6 A 2 Anh van
Vào HNC năm : 1972
Rời HNC năm : 1975
Nghề-nghiệp : Tu nhan
Cư-ngụ tại : Q.Binh Thanh , TP.HCM
Homepage/Photo URL: :
Email : ngchuong60@yahoo.com
Ghi-chú 1 : Rat mong nhan duoc tin tuc cua cac ban !
Ghi-chú 2 : Mot vo , hai con


 
Họ và Tên : Nguyen Si Dat
Học lớp (A /B-Anh/Pháp) : 6-9P1, 10-12B4 (Phap)
Vào HNC năm : 1969
Rời HNC năm : 1975
Nghề-nghiệp :
Cư-ngụ tại : Virginia, USA
Homepage/Photo URL: :
Email : dnguyen0504@excite.com
Ghi-chú 1 : Muon lien lac voi cac ban 12B4 (1975) nhu Tu Xuan Loc, Dinh Ngoc Cuong, Nguyen Duc Tri, Le Xuan Phat, ...
Ghi-chú 2 :


 
Họ và Tên : Le Ngoc Bich
Học lớp (A /B-Anh/Pháp) : Anh A2
Vào HNC năm : 1966
Rời HNC năm : 1973
Nghề-nghiệp : Ky Su Hoa Hoc
Cư-ngụ tại : Hoa Lan
Homepage/Photo URL: : Khong co
Email : bich.le@rijnland.net
Ghi-chú 1 : mot vo hai con
Ghi-chú 2 : Tim Nguyen Thanh Hung


 
Họ và Tên : Nguyen Dinh Phuc
Học lớp (A /B-Anh/Pháp) : B3/Anh
Vào HNC năm : 1970
Rời HNC năm : 1975
Nghề-nghiệp : Cong Chuc
Cư-ngụ tại : Binh Thanh
Homepage/Photo URL: : FPT
Email : pln@hcm.fpt.vn
Ghi-chú 1 : Rat Thich
Ghi-chú 2 :


 
Họ và Tên : NGUYEN VAN BINH
Học lớp (A /B-Anh/Pháp) : ANH
Vào HNC năm : 1968
Rời HNC năm : 1974
Nghề-nghiệp : ENGINEER
Cư-ngụ tại : IRVINE, CALIFORNIA
Homepage/Photo URL: : NONE
Email : BNGUYEN660@AOL,COM
Ghi-chú 1 : Mong duoc tin cua cac ban cung hoc Ho ngoc Can
Ghi-chú 2 : Mong tim Nguyen Dinh Dung, Nguyen phi Bang cung cac ban cung lop


 
Họ và Tên : BUI VAN DONG
Học lớp (A /B-Anh/Pháp) : A1
Vào HNC năm : 1965-1966
Rời HNC năm : 1972
Nghề-nghiệp : Business
Cư-ngụ tại : 10 Hoang van Thu Phuong 9 Quan Phu-nhuan Thanh-pho Ho chi Minh South Vietnam
Homepage/Photo URL: :
Email : thanhthanhvan@hcm.vnn.vn
Ghi-chú 1 : Rat mung khi biet truong minh co mot website rieng,rat thuan loi khi anh em hoc sinh cu muong lien lac voi nhau.On ky niem xua,hoi tham thay co,va vv...
Ghi-chú 2 : So dien thoai rieng cua minh de tien lien lac la Mobile 0913804675,hoac dien thoai nha la 84-8-9904978,hoac office 84-8-8442203,8459510,fax 84-8-8449672.


 
Họ và Tên : Pha.m Huy Cu+o+`ng
Học lớp (A /B-Anh/Pháp) : B
Vào HNC năm : 1952
Rời HNC năm : 1957
Nghề-nghiệp : Ky~ su+ ho'a ho.c
Cư-ngụ tại : Houston, Texas
Homepage/Photo URL: :
Email : mikepham39@hotmail.com
Ghi-chú 1 : Lo+'p d-e^. Nhi. B ho.c HNC, sau d-o' pha?i qua CVA vi` HNC kho^ng co' lo+'p 12
Ghi-chú 2 : Cha`o mu+`ng ca'c ba.n cu~


 
Họ và Tên : Nguyen Manh Hung
Học lớp (A /B-Anh/Pháp) : Nhat A1
Vào HNC năm : 1958
Rời HNC năm : 1965
Nghề-nghiệp : Consultant
Cư-ngụ tại : Ottawa, Ontario, Canada
Homepage/Photo URL: :
Email : manh_nguyen@hotmail.com
Ghi-chú 1 : Muon lien lac cac ban cu
Ghi-chú 2 : Tran THuy Nghi, Nguyen Manh Tuan, Tran Xuan Binh, Nguyen Ngoc Thanh, Ngo Kim Bang etc.


 
Họ và Tên : Nguyen kim Dang
Học lớp (A /B-Anh/Pháp) : 12B2
Vào HNC năm : 1967
Rời HNC năm : 1972
Nghề-nghiệp : Network
Cư-ngụ tại : Toronto, Canada
Homepage/Photo URL: :
Email : d1conguyen@hotmail.com
Ghi-chú 1 : Moun biet tin cac ban cu lop 12B2 (1972) : Pham minh Ca?nh ( Trinh sat Vung Tau), Kieu van Phung, Ha ngo Linh va tat ca can ban khac
Ghi-chú 2 : Muon biet tin va dia chi cua Thay Tong Xuan Viem (day Viet Van 1970), Co Nguyen le Dung ( day Triet 1972)


 
Họ và Tên : Tran Van Quang
Học lớp (A /B-Anh/Pháp) : 6-9P1(70-74),10B4(75),11C6
Vào HNC năm : 1970
Rời HNC năm : 1976 (Nguyen Dinh Chieu)
Nghề-nghiệp : Viet chuong trinh dien toan
Cư-ngụ tại : Mississauga, Ontario, Canada
Homepage/Photo URL: :
Email : tranqe@pathcom.com
Ghi-chú 1 : Tung lam Truong Ban Xa Hoi, mong lien lac voi cac ban be, thay co cua 6P1-9P1(1970-1974), 10B4(1975), 11C6(1976)
Ghi-chú 2 : Pham Trong Duc cua 11 C6(tu Taberd sang) truoc o Vancouver, Canada, da mat lien lac, Ngo Ngoc Chuong(11C6) hien o Ottawa, Canada, Nguyen Van Long 10B4 hien o Houston, Texas


 
Họ và Tên : Duong tan Linh
Học lớp (A /B-Anh/Pháp) : B3 / Phap
Vào HNC năm : 1967
Rời HNC năm : 1971
Nghề-nghiệp : Engineer
Cư-ngụ tại : Weyhe/Germany
Homepage/Photo URL: :
Email : linh_duong2002@yahoo.de
Ghi-chú 1 : married, 2 kids
Ghi-chú 2 : du hoc TayDuc'71/HoaKy'78


 
Họ và Tên : Tu Bung
Học lớp (A /B-Anh/Pháp) : A2 Anh
Vào HNC năm : 1961
Rời HNC năm : 1964
Nghề-nghiệp : cong chuc
Cư-ngụ tại : Tay Uc
Homepage/Photo URL: :
Email : bungtu@free2air.com.au
Ghi-chú 1 : Muon lien lac voi cac ban HNC A2, tot nghiep Tu Tai doi nam 1968
Ghi-chú 2 :


 
Họ và Tên : Tran Khang Thuy
Học lớp (A /B-Anh/Pháp) : B4.Phap
Vào HNC năm : 1972
Rời HNC năm : 1973
Nghề-nghiệp : noi tro
Cư-ngụ tại : Saigon
Homepage/Photo URL: : no
Email : t_khangthuy@yahoo.com
Ghi-chú 1 : ban Binh mu`
Ghi-chú 2 : chau Tha^`y Chu dien


 
Họ và Tên : DOAN DUC HOANG
Học lớp (A /B-Anh/Pháp) : 12B1, ANH
Vào HNC năm : 68
Rời HNC năm : 73
Nghề-nghiệp : PC TECHINICIAN
Cư-ngụ tại : VA, phone :7034091054
Homepage/Photo URL: : no
Email : hoangdoan77@hotmail.com
Ghi-chú 1 : hoc cung lop voi LE LAI, DI, KHOA
Ghi-chú 2 : CON SINGLE, TAI VI NHIEU RAC ROI, MONG LIEN VOI BAN CU VOI SO PHONE TREN


 
Họ và Tên : Doan Minh Ngoc
Học lớp (A /B-Anh/Pháp) : 12 Phap
Vào HNC năm : 1966
Rời HNC năm : 1973
Nghề-nghiệp : Ky Su
Cư-ngụ tại : Fullerton
Homepage/Photo URL: :
Email : markdoan@hotmail.com
Ghi-chú 1 : Ban than la Nguyen Si Thinh
Ghi-chú 2 :


 
Họ và Tên : Vu Duc Thang
Học lớp (A /B-Anh/Pháp) : A&B Anh van
Vào HNC năm : 1957
Rời HNC năm : 1962
Nghề-nghiệp : Linh & Milkman
Cư-ngụ tại : 177 Lakemba St, Lakemba NSW 2195 Australia
Homepage/Photo URL: :
Email : Vuducthang@hotmail.com
Ghi-chú 1 : Ban cung lop: Kim Trong (con Giam thi PHAN) Tung (con thay QUAT) Kiet (con tiem vang duong Le Quang Dinh) Dinh & Nam (chua Quan Tam) Nghiep & Chinh& Canh (da banh) Khuong (go vap) Duong & Kiem (phan thuong Tong Thong Diem) Ve ( Van but Song Thao Ong Ta) & Than (khong quan)
Ghi-chú 2 : May thang quy : da lon sua bo trong gio nhac thay THIEN PHUNG, hai trai mat meo o nha xac gan vien ung thu ve boi tren ghe co giao ( Hong viet van va Anh ?) choc Thay KHUE noi con thinh no - Choc thay HIEU ati phong thi nghiem moi xay - hut thuoc lao thay SUU - ghep doi thay DO va Co ANH - Bi thay MANH SAN bat quy go thuoc sat vao mat ca chan - Bi thay Tong KIEM go chia khoa chay mau dau.


 
Họ và Tên : Lai Gia Dinh
Học lớp (A /B-Anh/Pháp) : A1 (lop 6-9), B1 (10-12), Anh
Vào HNC năm : 1966
Rời HNC năm : 1973
Nghề-nghiệp : Ky su co khi
Cư-ngụ tại : New Jersey, USA
Homepage/Photo URL: :
Email : laigiadinh@hotmail.com
Ghi-chú 1 : Muon lien lac cac ban cu, thay, co.
Ghi-chú 2 : Tel: 1.732.752.1685


 
Họ và Tên : Le Huu Loi
Học lớp (A /B-Anh/Pháp) : B-Anh
Vào HNC năm : 1959
Rời HNC năm : 1966
Nghề-nghiệp : lam cong
Cư-ngụ tại : Florida
Homepage/Photo URL: :
Email : sasha10869@aol.com
Ghi-chú 1 : tim ban cung lop,truong.
Ghi-chú 2 :


 
Họ và Tên : Tran Huu Tuong
Học lớp (A /B-Anh/Pháp) : De Nhi B Anh
Vào HNC năm : 1965
Rời HNC năm : 1969
Nghề-nghiệp :
Cư-ngụ tại : Melbourne, Australia
Homepage/Photo URL: :
Email : apisces_vt@yahoo.com
Ghi-chú 1 : Con Giao Su Toan Tran Huu Tan Giao Su Ho Can
Ghi-chú 2 :


 
Họ và Tên : Tran Huu Tuong
Học lớp (A /B-Anh/Pháp) : De nhi B Anh
Vào HNC năm : 1965
Rời HNC năm : 1969
Nghề-nghiệp : Thuy Quan Luc Chien
Cư-ngụ tại : Melbourne, Australia
Homepage/Photo URL: :
Email : apisces_vt@yahoo.com
Ghi-chú 1 :
Ghi-chú 2 :


 
Họ và Tên : Le Lai
Học lớp (A /B-Anh/Pháp) : B-Anh
Vào HNC năm : 1966
Rời HNC năm : 1973
Nghề-nghiệp : retired
Cư-ngụ tại : Raleigh, North Carolina
Homepage/Photo URL: :
Email : michaelle@nc.rr.com
Ghi-chú 1 : Muon duoc gap lai cac ban cu.
Ghi-chú 2 : Tim ban cu la Ho Le Khoa va Mai duc Ha


 
Họ và Tên : Dao Van Le^~
Học lớp (A /B-Anh/Pháp) : Anh Van, Du+'c Ngu+~
Vào HNC năm : 1966
Rời HNC năm : 1973
Nghề-nghiệp : la`m co^ng
Cư-ngụ tại : Houston, Texas
Homepage/Photo URL: : khong co'
Email : LeVanDao@aol.com
Ghi-chú 1 : du ...hi' Hoa Ky 1973
Ghi-chú 2 : co' vo+., co' con


 
Họ và Tên : Nguyen Quang Binh
Học lớp (A /B-Anh/Pháp) : A4/B2 Anh
Vào HNC năm : 1967
Rời HNC năm : 1973
Nghề-nghiệp : day nhac
Cư-ngụ tại : Houston,Texas USA
Homepage/Photo URL: : N/A
Email : hong@ev1.net
Ghi-chú 1 : tim ban la Tran Cao Hao
Ghi-chú 2 : Ti`m Anh em Phi Long,Phi Ho truoc o ngay trong truong,con Chu Ta'm


 
Họ và Tên : DDinh Va(n Ha`
Học lớp (A /B-Anh/Pháp) : DDe^. Tha^'t A1
Vào HNC năm : 1963
Rời HNC năm : 1968 --- Du ho.c Ta^y DDu+'c 12/1969
Nghề-nghiệp : Ky~ su+ Ddie^.n --- DDie^.n Toa'n
Cư-ngụ tại : USA
Homepage/Photo URL: : Chu+a co'
Email : dinhvh@hotmail.com
Ghi-chú 1 : Ba.n Tha^n Pha.m Hu+~u Phu+o+'c ( SUZUKI)
Ghi-chú 2 : Gia'o su+ Anh Va(n Nguye^~n Anh Tua^'n


 
Họ và Tên : Ddinh Va(n Ha`
Học lớp (A /B-Anh/Pháp) : Dde^. Tha^'t A1
Vào HNC năm : 1963
Rời HNC năm : 1968 --- Du ho.c Ta^y DDu+'c 12/1969
Nghề-nghiệp : Ky~ su+ DDie^.n --- DDie^.n toa'n
Cư-ngụ tại : USA
Homepage/Photo URL: : Chu+a co'
Email : dinhvh@hotmail.com
Ghi-chú 1 : Ba.n tha^n Pha.m Gia Phu+o+'c (SUZUKI)
Ghi-chú 2 : Gia'o su+ Anh Va(n Nguye^~n Anh Tua^'n


 
Họ và Tên : Doan van Lap
Học lớp (A /B-Anh/Pháp) : Ban A- Anh Van
Vào HNC năm : 1964
Rời HNC năm : 1967
Nghề-nghiệp : MFG. ENGINEER
Cư-ngụ tại : Fountain Valley, California
Homepage/Photo URL: :
Email : lapdoan@netzero.net
Ghi-chú 1 : Muon lin lac ban Tung va Minh cung lop
Ghi-chú 2 :


 
Họ và Tên : Nguyen Ngoc Hai
Học lớp (A /B-Anh/Pháp) : B
Vào HNC năm : 1956
Rời HNC năm : 1962
Nghề-nghiệp : Duoc si
Cư-ngụ tại : 93 Nguyen Thien Thuat Q3 TPHCM
Homepage/Photo URL: :
Email : hainnvn@hcm.vnn.vn
Ghi-chú 1 : Sau Tu Tai 1 qua Chu Van An 1961
Ghi-chú 2 : Mong duoc lien lac voi cac ban


 
Họ và Tên : Trang Van Quan
Học lớp (A /B-Anh/Pháp) : Anh Van/Ban B (toan)
Vào HNC năm : 1965
Rời HNC năm : 1972
Nghề-nghiệp : Business
Cư-ngụ tại : Melbourne , Australia
Homepage/Photo URL: :
Email : ims_computers@smart.net.au
Ghi-chú 1 : Chu Duy Thanh nay o dau?
Ghi-chú 2 : Lien lac voi than huu HCN


 
Họ và Tên : Nguyen thanh Binh
Học lớp (A /B-Anh/Pháp) : 6A4, 7A4 / Anh
Vào HNC năm : 1973
Rời HNC năm : 1975
Nghề-nghiệp : Electrical Engr
Cư-ngụ tại : LAX, California, USA
Homepage/Photo URL: :
Email : ongbau@hotmail.com
Ghi-chú 1 : Lien lac duoc Pham phi Ho o Ottawa, Canada
Ghi-chú 2 :


 
Họ và Tên : PHAN QUANG CAU
Học lớp (A /B-Anh/Pháp) : 7, 6, 5, 4 P3 - 3, 2 B4 PHAP
Vào HNC năm : 1961 - DE THAT P3
Rời HNC năm : 1967 - DE NHI B4
Nghề-nghiệp : CONG CHUC TIEU BANG CALIFORNIA
Cư-ngụ tại : LOS ANGELES, CALIFORNIA
Homepage/Photo URL: : NONE
Email : phanc@insurance.ca.gov
Ghi-chú 1 : DA GAP BAN PHAM CHI DUNG.
Ghi-chú 2 : MONG LIEN LAC DUOC CAC BAN KHAC


 
Họ và Tên : Le Phu Hai
Học lớp (A /B-Anh/Pháp) : 6-9P1;10-12B4
Vào HNC năm : 1968
Rời HNC năm : 1974
Nghề-nghiệp : Ky su Die0n - Cuu Kien tuong Quoc gia mon Cau long (Vu cau- Badminton)
Cư-ngụ tại : Phu Nhuan, Saigon, Viet Nam
Homepage/Photo URL: :
Email : lephuhai@yahoo.com
Ghi-chú 1 :
Ghi-chú 2 :


 
Họ và Tên : Nguyen Kim Son
Học lớp (A /B-Anh/Pháp) : Phap (B4)
Vào HNC năm : 1962
Rời HNC năm : 1969
Nghề-nghiệp :
Cư-ngụ tại : Kansas City
Homepage/Photo URL: :
Email : nguyenks@home.com
Ghi-chú 1 :
Ghi-chú 2 :


 
Họ và Tên : nguyen xuan loc
Học lớp (A /B-Anh/Pháp) : 12 B/A
Vào HNC năm : 1970
Rời HNC năm : 1972
Nghề-nghiệp : Engineer
Cư-ngụ tại : North Carolina
Homepage/Photo URL: :
Email : lxuann@AOL.com
Ghi-chú 1 :
Ghi-chú 2 :


 
Họ và Tên : Vu Duc Thang
Học lớp (A /B-Anh/Pháp) : A va B Anh van
Vào HNC năm : 1957
Rời HNC năm : 1962
Nghề-nghiệp : Linh & Milkman
Cư-ngụ tại : 177 Lakemba St, Lakemba NSW 2195 Australia
Homepage/Photo URL: :
Email :
Ghi-chú 1 :
Ghi-chú 2 :


 
Họ và Tên : pham kim tin
Học lớp (A /B-Anh/Pháp) : A1 anh van B1 toan-anh van
Vào HNC năm : 1968
Rời HNC năm : 1974
Nghề-nghiệp : tu si
Cư-ngụ tại : houston, tx
Homepage/Photo URL: : khong co
Email : tinpham@houston.quik.com
Ghi-chú 1 :
Ghi-chú 2 :


 
Họ và Tên : pham kim tin
Học lớp (A /B-Anh/Pháp) : b1 anh van
Vào HNC năm : 1968
Rời HNC năm : 1974
Nghề-nghiệp : tu si
Cư-ngụ tại : houston, tx
Homepage/Photo URL: : khong co
Email : tinpham@houston.quik.com
Ghi-chú 1 :
Ghi-chú 2 :


 
Họ và Tên : Le Quang Hung
Học lớp (A /B-Anh/Pháp) : A-4, B-3
Vào HNC năm : 1966
Rời HNC năm : 1973
Nghề-nghiệp : La`m co^ng
Cư-ngụ tại : Houston, TX
Homepage/Photo URL: : N/A
Email : Harry_Le@yahoo.com
Ghi-chú 1 : Sau HNC, ho.c Phu' Tho. dde^'n na(m 78 thi` sang Canada.
Ghi-chú 2 : Co' lie^n la.c ddu+o+.c vo+'i Nguyen Ngoc Phuoc, Nguyen Thanh Hung


 
Họ và Tên : Nguyen Trung Kham
Học lớp (A /B-Anh/Pháp) : B-Anh
Vào HNC năm : 1972
Rời HNC năm : 1975
Nghề-nghiệp : Cadence Design Systems Employee
Cư-ngụ tại : San Jose, California, USA
Homepage/Photo URL: : n/a
Email : khamn@cadence.com
Ghi-chú 1 : Wish you all well and happy.
Ghi-chú 2 : Office Phone: (408)576-3547


 
Họ và Tên : Nguyen Van Nguyen
Học lớp (A /B-Anh/Pháp) : A 3
Vào HNC năm : 1966
Rời HNC năm : 1970
Nghề-nghiệp : Businessman
Cư-ngụ tại : Sydney/Australia
Homepage/Photo URL: :
Email : nicholasnguyen@bridgehealthcare2000.com
Ghi-chú 1 : 1 vo, 3 con gai
Ghi-chú 2 :


 
Họ và Tên : Thuan Hieu Nguyen
Học lớp (A /B-Anh/Pháp) : 6A3/7A3
Vào HNC năm : 1973
Rời HNC năm : 1975
Nghề-nghiệp : Software
Cư-ngụ tại : Los Angeles
Homepage/Photo URL: :
Email : tdo_nguyen@yahoo.com
Ghi-chú 1 :
Ghi-chú 2 :


 
Họ và Tên : Pham chi Dung
Học lớp (A /B-Anh/Pháp) : 7 6 5 4 P 3 2 1 P ban B
Vào HNC năm : 1961
Rời HNC năm : 1968
Nghề-nghiệp : lap rap
Cư-ngụ tại : Sunnyvale, California
Homepage/Photo URL: :
Email : haiteo@yahoo.com
Ghi-chú 1 : 1 vo 2 con
Ghi-chú 2 : .moi tim duoc Phan quan g Cau mong tim duoc cac ban cung lop


 
Họ và Tên : DUC NGUYEN
Học lớp (A /B-Anh/Pháp) : 7A1
Vào HNC năm : 1962
Rời HNC năm : 1965
Nghề-nghiệp : Machinist
Cư-ngụ tại : 265 OMIRA DR,CA,USA
Homepage/Photo URL: :
Email : D27NGUYEN@EARTHLINK
Ghi-chú 1 : Mong gap cac ban cung khoa
Ghi-chú 2 : cuoi nam de ngu chuyen sang CHU VAN AN


 
Họ và Tên : Le Van Nam
Học lớp (A /B-Anh/Pháp) : 12 B4 (Toan/Phap)
Vào HNC năm : 1972 (lop 10)
Rời HNC năm : 1975
Nghề-nghiệp : Mechanical Engineer
Cư-ngụ tại : Dallas, Texas
Homepage/Photo URL: :
Email : nam.van.le@halliburton.com
Ghi-chú 1 : Mong lien lac duoc voi Thay Co va ban HNC.
Ghi-chú 2 :


 
Họ và Tên : NGUYEN V DUC
Học lớp (A /B-Anh/Pháp) : 7A1
Vào HNC năm : 1962
Rời HNC năm : 1965
Nghề-nghiệp : MACHINIST
Cư-ngụ tại : 265 OMIRA DR
Homepage/Photo URL: :
Email : D27NGUYEN@EARTHLINL.NET
Ghi-chú 1 : Ban than HO VAN SA
Ghi-chú 2 :


 
Họ và Tên : Pham Phu Thinh
Học lớp (A /B-Anh/Pháp) : A/Anh
Vào HNC năm : 1971
Rời HNC năm : 1977
Nghề-nghiệp : Elect Engr
Cư-ngụ tại : Maryland, USA
Homepage/Photo URL: : soon
Email : thinhppham@msn.com
Ghi-chú 1 : Luon ghi nho hang tit lon o cau thang Le Nghia Tri Tin cua HNC
Ghi-chú 2 : Roi VN 1980


 
Họ và Tên : Vo Minh Ly
Học lớp (A /B-Anh/Pháp) : ThatA5 - Nhat B2
Vào HNC năm : 1959
Rời HNC năm : 1966
Nghề-nghiệp : CA/DMV clerk
Cư-ngụ tại : El Sobrante, CA
Homepage/Photo URL: :
Email : leemvo.cs.com
Ghi-chú 1 : Luon nho Thay,Co va cac ban
Ghi-chú 2 : Van con so bi an hot vit


 
Họ và Tên : Nguyen ngoc Thanh
Học lớp (A /B-Anh/Pháp) : B- Anh van
Vào HNC năm : 1959
Rời HNC năm : 1966
Nghề-nghiệp : La`m co^ng cho My~
Cư-ngụ tại : california
Homepage/Photo URL: : Muo^'n ma` kho^ng co'
Email : tnnguyen@bechtel.com
Ghi-chú 1 : ham dda' banh ho+n ho.c
Ghi-chú 2 : ta`i xe^' tru+.c tha(ng ho^`i xu+a


 
Họ và Tên : Le Nam My
Học lớp (A /B-Anh/Pháp) : A2
Vào HNC năm : 1964
Rời HNC năm : 1971
Nghề-nghiệp : Mechanical Engineer
Cư-ngụ tại : Pearland, Texas 77581
Homepage/Photo URL: : Khong Biet La`m
Email : mynamle@yahoo.com
Ghi-chú 1 : Van luon nho den: Nguyen Thanh Buu, Le Nhat Khue, Duong Nam Thanh, Ho Hoang Long nhieu lam.
Ghi-chú 2 : Vo cung thuong tiet Nguyen Thanh Phuoc, hoc ban Phap Van. Gap va biet Phuoc tai truong Vo Khoa Bo Binh Thu Duc, khoa 6/72 Tru Bi Thuong Xuyen. Den nam 1975, gap lai nhau trong trai cai tao o Trang Lon thuoc tinh Tay Ninh. Den nam 1999, gap mot nguoi ban cung cai tao voi Phuoc thoi duoc biet Phuoc da CHET khi bo nuoc ra di tim TU DO. Tu Do qua that qua dang cay cho Phuoc va cho Mien Nam Viet Nam.


 
Họ và Tên : Nguyen HH
Học lớp (A /B-Anh/Pháp) : Toa'n - Pha'p/Anh
Vào HNC năm : 1969
Rời HNC năm : 1976
Nghề-nghiệp : ky~ su+ ddie^.n tu+?
Cư-ngụ tại : Ottawa, Ontario, Canada
Homepage/Photo URL: :
Email : ab129@freenet.carleton.ca
Ghi-chú 1 :
Ghi-chú 2 :


 
Họ và Tên : TRAN THANH DUY
Học lớp (A /B-Anh/Pháp) : PHAP P1
Vào HNC năm : 1966
Rời HNC năm : 1973
Nghề-nghiệp : Sua chua Dien Tu
Cư-ngụ tại : 255/ 2 Thich Quang Duc P4 Phu nhuan TP HochiMinh
Homepage/Photo URL: :
Email : elecduy@hcm.vnn.vn
Ghi-chú 1 : 2 con trai 1879 va 1884
Ghi-chú 2 : Hoi truong Hoi Ai hu Cuu hoc sinh P1 nk1966


 
Họ và Tên : Luong Di`nh Cha^?n
Học lớp (A /B-Anh/Pháp) : 12 B1
Vào HNC năm : 1963
Rời HNC năm : 1970
Nghề-nghiệp :
Cư-ngụ tại :
Homepage/Photo URL: :
Email :
Ghi-chú 1 : Ho.c Lua^.t Khoa Va`o Lu*.c Luo*ng Dda.c Bie^.t (Thie^'u U'y) na<m 1973
Ghi-chú 2 : Ma^'t Ti'ch o? Dda` Na<~ng tha'ng Ba 1975.


 
Họ và Tên : nguyen v. hao
Học lớp (A /B-Anh/Pháp) : a/b quen - anh
Vào HNC năm : 1972
Rời HNC năm : 1975
Nghề-nghiệp : ky su
Cư-ngụ tại : orange county,ca
Homepage/Photo URL: : khong co
Email : haovn@juno.com
Ghi-chú 1 : mot vo hai con trai
Ghi-chú 2 :


 
Họ và Tên : NGUYEN THANH TUONG
Học lớp (A /B-Anh/Pháp) : A
Vào HNC năm : 1956
Rời HNC năm : 1961
Nghề-nghiệp : Giao Vien (Physics)
Cư-ngụ tại : 67/15 Nguyen Dinh Chieu - P.4 -Q.3 - TP.HCM - VN
Homepage/Photo URL: :
Email : thanhtuong@hcm.vnn.vn
Ghi-chú 1 : DDang hoc DDE Tam thi hoc nhay Thi TT1 nam 1961 - Nam DDe Nhat Sang Chu Van An
Ghi-chú 2 :


 
Họ và Tên : Tran Viet Truc
Học lớp (A /B-Anh/Pháp) : Pháp van 7P1 ban A
Vào HNC năm : 1962
Rời HNC năm : 1969
Nghề-nghiệp : bac si
Cư-ngụ tại : Germany
Homepage/Photo URL: :
Email : truc@dr-med-tran.de
Ghi-chú 1 :
Ghi-chú 2 :


 
Họ và Tên : Tin Van Ta
Học lớp (A /B-Anh/Pháp) : B-Anh
Vào HNC năm : 1972
Rời HNC năm : 1975
Nghề-nghiệp : Software QA Engineer
Cư-ngụ tại : Garden Grove, California
Homepage/Photo URL: :
Email : tin.ta@loantrader.com
Ghi-chú 1 :
Ghi-chú 2 :


 
Họ và Tên : Tran Thanh Duy
Học lớp (A /B-Anh/Pháp) : Phap
Vào HNC năm : 1966
Rời HNC năm : 1973
Nghề-nghiệp : Sua chua Dien TU
Cư-ngụ tại : 255/2 Thich quang Duc P4 Q PhuNhuan Tp HCM VN
Homepage/Photo URL: :
Email : duytran55@hcm.vnn.vn
Ghi-chú 1 :
Ghi-chú 2 :


 
Họ và Tên : Nguyen Thanh Buu
Học lớp (A /B-Anh/Pháp) : A3
Vào HNC năm : 1964
Rời HNC năm : 1971
Nghề-nghiệp : Civil Engineer
Cư-ngụ tại : Laurel, Maryland, USA
Homepage/Photo URL: :
Email : buu.nguyen@ferc.fed.us
Ghi-chú 1 : Married, 4 kids (2 boys, 2 girls)
Ghi-chú 2 : Du hoc Hoa Ky 1971


 
Họ và Tên : Ngo Thuy Truc Lam
Học lớp (A /B-Anh/Pháp) : A - Anh
Vào HNC năm : 1972
Rời HNC năm : 1975
Nghề-nghiệp : Librarian / Translator / Interpretor
Cư-ngụ tại : Holland
Homepage/Photo URL: : www.expage.com/vbvietnam
Email : ngo@kitlv.nl
Ghi-chú 1 :
Ghi-chú 2 :


 
Họ và Tên : Bui Thach Truong Son
Học lớp (A /B-Anh/Pháp) : B - Phap
Vào HNC năm : 1960
Rời HNC năm : 1967
Nghề-nghiệp : Electronics
Cư-ngụ tại : 53 Rockefeller St., Randolph, MA, USA
Homepage/Photo URL: :
Email : sonytino15@juno.com
Ghi-chú 1 : vao Hai Quan nam 69, khoa 2 OCS
Ghi-chú 2 : 1 vo, 1con gai, 1 con trai


 
Họ và Tên : Bang Trong Nghia
Học lớp (A /B-Anh/Pháp) : A1-Anh
Vào HNC năm : 1972 (De Tam)
Rời HNC năm : 1975
Nghề-nghiệp : Engineer
Cư-ngụ tại : Dallas Texas
Homepage/Photo URL: :
Email : dbang2k@netzero.com
Ghi-chú 1 : 1 dzo, 3 con
Ghi-chú 2 : nhan tin den cac ban Thanh, Thuy va Vu


 
Họ và Tên : Pham Huu Phuoc
Học lớp (A /B-Anh/Pháp) : 7A1
Vào HNC năm : 1963
Rời HNC năm : 1970
Nghề-nghiệp :
Cư-ngụ tại : Saigon
Homepage/Photo URL: :
Email : phddpham@hcm.vnn.vn
Ghi-chú 1 :
Ghi-chú 2 :


 
Họ và Tên : Tran Quoc Hung
Học lớp (A /B-Anh/Pháp) : Anh van
Vào HNC năm : 1967
Rời HNC năm : 1974
Nghề-nghiệp : Businessman
Cư-ngụ tại : Sydney.Australia
Homepage/Photo URL: :
Email : tranqh56@hotmail.com
Ghi-chú 1 : Sau khi roi HNC,tot nghiep DH Nong Lam Suc can tho.Vuot bien sang Uc tu nam 1977.
Ghi-chú 2 : Mot vo hai con mot trai,mot gai.Rat muon duoc lien lac lai voi ban be va thay co cua thoi xa xua.


 
Họ và Tên : Tran Quoc Thang
Học lớp (A /B-Anh/Pháp) : Anh van
Vào HNC năm : 1966
Rời HNC năm : 1972
Nghề-nghiệp : Salesman
Cư-ngụ tại : Melbourne.Australia
Homepage/Photo URL: :
Email : hoathang99@hotmail.com
Ghi-chú 1 : Mot vo khong con.Vui tinh rat muon lien lac voi ban be cu de cung nhau tam su chuyen xa xua.
Ghi-chú 2 :


 
Họ và Tên : Du+o+ng DDi.nh, tu+. Co'c Tu
Học lớp (A /B-Anh/Pháp) : B2 Anh va(n
Vào HNC năm : 1958
Rời HNC năm : 1964
Nghề-nghiệp : da.y ho.c va`i na(m ro^`i ca.o gia^'y ddie^.n toa'n.
Cư-ngụ tại : da^n ca(ng ga ru tre^n dda^'t Sydney, U'c dda.i lo+.i
Homepage/Photo URL: : gia ddi`nh mo^.t no^.i tu+o+'ng tro. tre. cu`ng hai trai
Email : dinh.duong@ccsu.nsw.gov.au hay d81d@hotmail.com
Ghi-chú 1 : vie^.c nha` thi` nha'c, vie^.c chu' ba'c thi` sie^ng
Ghi-chú 2 : ca^.u cu?a tro+`i ne^n chi? u+a la`m tho+ co'c


 
Họ và Tên : Phan Quoc Lam
Học lớp (A /B-Anh/Pháp) : Anh ( A2)
Vào HNC năm : 1967
Rời HNC năm : 1973
Nghề-nghiệp : Bac Sy
Cư-ngụ tại : NSW Australia
Homepage/Photo URL: : 1 vo, 2 con gai, 2 con trai
Email : drlamphan@yahoo.com
Ghi-chú 1 : du hoc Uc 1973, hoc bong Colombo
Ghi-chú 2 :


 
Họ và Tên : Nguyen Duc Minh
Học lớp (A /B-Anh/Pháp) : B1 & B4 - Anh
Vào HNC năm : 1967
Rời HNC năm : 1973
Nghề-nghiệp : Marketing cho mot cong ty ve e-Learning o Sydney
Cư-ngụ tại : Sydney, Australia
Homepage/Photo URL: : Sau khi doi HNC di du hoc Uc nam 1973 cung 5 -6 ban HNC khac nhu Phan Quoc Lam, Tran Cao Hao, Ho Le Khoa ....
Email : m_nguyen55@hotmail.com
Ghi-chú 1 : Mot vo, Khong con
Ghi-chú 2 :


 
Họ và Tên : Phan Quang Ca^`u
Học lớp (A /B-Anh/Pháp) : Phap - 7,6,5,4 P3 + 3, 2 B4 (ban Toan)
Vào HNC năm : 1961
Rời HNC năm : 1967
Nghề-nghiệp : Co^ng Chu+'c
Cư-ngụ tại : Los Angeles, California
Homepage/Photo URL: :
Email : phancau@yahoo.com
Ghi-chú 1 : Ro+`i HNC na(m 1967, chuye^?n qua Tru+o+ng Vi~nh Ky'
Ghi-chú 2 :


 
Họ và Tên : Tran Quang Khiet ( Khie^'t)
Học lớp (A /B-Anh/Pháp) : A4. Anh Van. Toan-Ly
Vào HNC năm : 1970. De Luc
Rời HNC năm : 1975
Nghề-nghiệp : Sau 75, vi tinh-canh gia-dinh tung-thieu, khong tiep-tuc hoc duoc. Hien lam cong-nhan cho 1 hang Lien-doanh
Cư-ngụ tại : Phuong 12, Quan Go-Vap , Gia-dinh
Homepage/Photo URL: : 1 vo, 2 con
Email :
Ghi-chú 1 :
Ghi-chú 2 :


 
Họ và Tên : Vu~ Va(n Qu'y
Học lớp (A /B-Anh/Pháp) : Anh Va(n"ban C"
Vào HNC năm : 1954
Rời HNC năm : 1957
Nghề-nghiệp : Cuu. GS HNC (74-75)
Cư-ngụ tại : San Jose/CA/USA
Homepage/Photo URL: :
Email : quyvu@hotmail.com
Ghi-chú 1 : Vo+.,4con,1 cha'u ngo.ai
Ghi-chú 2 : Si~ Quan QLVNCH,(B.P.)


 
Họ và Tên : Tran Van Hai~
Học lớp (A /B-Anh/Pháp) : Lop A4 - Anh Van
Vào HNC năm : 1969
Rời HNC năm : 1976. sau HNC, hoc 4 nam Dai-Hoc Su-Pham. Saigon
Nghề-nghiệp : Giao-Su Anh-Van
Cư-ngụ tại : TP Ho-Chi-Minh
Homepage/Photo URL: : (dang tim)
Email : chua co
Ghi-chú 1 : 1 vo. 2 con. Con gai lon: 21 tuoi , sap lay chong.
Ghi-chú 2 :


 
Họ và Tên : Bui-Tan-Dat (Bui' Ta^'n DDa.t)
Học lớp (A /B-Anh/Pháp) : Lop B4 . Ban Phap Van ??
Vào HNC năm : 1970
Rời HNC năm : 1974.1974- 1975: ho.c DDa.i Ho.c Khoa Ho.c SG(mo+ u+o+'c thi va`o Y Khoa)
Nghề-nghiệp : Gia?i pho'ng va`o nghi~ ho.c ddi la`m co^ng nha^n cho hang Cogido, roi hang co-khi
Cư-ngụ tại : nha` o+? cu+ xa' Cogido (Ca^`u So+n) Ha`ng Xanh Gia DDinh
Homepage/Photo URL: :
Email :
Ghi-chú 1 : Thoi-ky chien-tranh voi Kampuchia, bi di Nghia-Vu-Quan-Su
Ghi-chú 2 : ma^'t ta.i chie^'n tru+o+`ng Ta^y Nam 4/1978


 
Họ và Tên : Le^ An Du+o+ng
Học lớp (A /B-Anh/Pháp) : 4A
Vào HNC năm : 1961
Rời HNC năm : 1964
Nghề-nghiệp : Thie^'u U'y Thu?y Qua^n Lu.c Chie^'n
Cư-ngụ tại : Saigon, Viet Nam
Homepage/Photo URL: :
Email :
Ghi-chú 1 : Tu+? tra^.n vu`ng 4 chie^'n thua^.t na(m 1969
Ghi-chú 2 :


 
Họ và Tên : DDa(.ng Vu~ Hu`ng DDa.t
Học lớp (A /B-Anh/Pháp) : 7A
Vào HNC năm : 1958
Rời HNC năm : 1964
Nghề-nghiệp : Chuye^n Vie^n DDie^.n Tu+?
Cư-ngụ tại : Saigon, Viet Nam
Homepage/Photo URL: :
Email :
Ghi-chú 1 : Ma^'t ta.i Saigon vi` ung thu+ pho^?i cuo^'i na(m 1979
Ghi-chú 2 :


 
Họ và Tên : Lu+u Co^ng Vu~
Học lớp (A /B-Anh/Pháp) : 7A
Vào HNC năm : 1958
Rời HNC năm : 1964
Nghề-nghiệp :
Cư-ngụ tại : Arlington,TX, USA
Homepage/Photo URL: :
Email :
Ghi-chú 1 : Ti`nh nguye^.n Vo~ Bi. DDa` La.t kho'a 23. Sang Hoa Ky` theo da.ng HO na(m 1991
Ghi-chú 2 : Bi. stroke lu'c co`n o+? Saigon. Hie^.n va^~n co`n trong tho+`i gian bi`nh phu.c


 
Họ và Tên : Pha.m Minh Hu`m
Học lớp (A /B-Anh/Pháp) : 7A
Vào HNC năm : 1958
Rời HNC năm : 1964
Nghề-nghiệp : Co^ng Nha^n
Cư-ngụ tại : Haverhill, MA,USA
Homepage/Photo URL: :
Email :
Ghi-chú 1 : Sang Hoa Ky` theo da.ng HO na(m 1995 cu`ng vo+'i vo+. va` ba con
Ghi-chú 2 : Bie^.t hie^.u lu'c ho.c: Cao Ho^? Co^'t


 
Họ và Tên : Pha.m Ta^'n Quo^'c
Học lớp (A /B-Anh/Pháp) : 7A
Vào HNC năm : 1958
Rời HNC năm : 1965
Nghề-nghiệp : Electronics Engineering
Cư-ngụ tại : Methuen, MA, USA
Homepage/Photo URL: : (978)-258-3336
Email : quocp@netzero.net
Ghi-chú 1 : Ham cho+i ho+n ham ho.c
Ghi-chú 2 :


 
Họ và Tên : Nguyen Hoang Minh
Học lớp (A /B-Anh/Pháp) : Phap B4 - Toan / Ban B
Vào HNC năm : 1970
Rời HNC năm : 1975. Roi VN vao luc 30/4/75
Nghề-nghiệp : Giam-Doc Cong-ty dien-Tu. Thanh-lap hang computer software o Paris nam 1992.
Cư-ngụ tại : Paris. France
Homepage/Photo URL: :
Email : Minh.NGUYEN@wanadoo.fr
Ghi-chú 1 : 1 vo, 2 con
Ghi-chú 2 : Luc hoc HNC, la "la bete noire" cua Thay Tong den.


 
Họ và Tên : Le Tan Phung Em
Học lớp (A /B-Anh/Pháp) : Anh Van - Toan
Vào HNC năm : 1969
Rời HNC năm : 1976. sau Tu-tai 1976, thi dau vao truong Ky-Su Phu-Tho. Tot-nghiep nam 1980
Nghề-nghiệp : Ky-Su Dien-Tu~ cho 1 cong-ty ngoai-quoc o Saigon
Cư-ngụ tại : ngoai-o TH Ho-Chi-Minh - Vietnam
Homepage/Photo URL: :
Email :
Ghi-chú 1 : 1 vo - 2 con. Con gai lon: 20 tuoi
Ghi-chú 2 :


 
Họ và Tên : Bu`i Thanh DDo^`ng
Học lớp (A /B-Anh/Pháp) : Anh Va(n - Ban B (De Nhat B1 - 1970)
Vào HNC năm : 1963
Rời HNC năm : 1970
Nghề-nghiệp : Ky? Su* DDie^.n Tu*?
Cư-ngụ tại : San Jose, CALIF. USA
Homepage/Photo URL: : (408) 256-6949 (work)
Email : dongbui@us.ibm.com
Ghi-chú 1 : 1 vo*., 2 con (1 ga'i, 1 trai)
Ghi-chú 2 : Du ho.c tu*. tu'c 1970 - BSEE at SFSU


 
Họ và Tên : Le Thanh Phong
Học lớp (A /B-Anh/Pháp) : Anh Van - Toan. Lop A4
Vào HNC năm : 1970
Rời HNC năm : Tu-Tai 1976
Nghề-nghiệp : Sau 1976, nho ly-lich tot, Phong "duoc" tuyen di Bo-Doi. Nam 1979, Phong duoc goi di tac-chien o Cambodge va Tu-tran nam 1980.
Cư-ngụ tại :
Homepage/Photo URL: :
Email :
Ghi-chú 1 : Le Thanh Phong la chau-ruot cua Co Dung, GS day Triet, nha o Thu-Duc
Ghi-chú 2 : Ban-be HNC giu-long thuong-tiec.


 
Họ và Tên : Nguyen Hoan-Phuc
Học lớp (A /B-Anh/Pháp) : Phap Van - Ban B/Toan
Vào HNC năm : De That 1962
Rời HNC năm : Tu-Tai Toi Uu 1969 . Du-hoc sang Phap 1969 voi Hoc-Bong cua chinh-phu Phap
Nghề-nghiệp : Engineur Informatique . Doctorat d'Etat en Informatique. Univeriste de Grenoble 1975. Hien lam scientist cho chinh-phu lien-bang Nam Uc
Cư-ngụ tại : Paris, Phap 1969-1983. Adelaide, Uc-chau 1983-hien-tai
Homepage/Photo URL: :
Email : Nguyen.Philip@saugov.sa.gov.au
Ghi-chú 1 : Hoi Vien Hoi Thong-Thien-Hoc Quoc-Te
Ghi-chú 2 : Anh cua N.C.Thien(65-72), N.A.Linh(69-76) va N.M.Son(71-78)


 
Họ và Tên : Nguyen Van Danh
Học lớp (A /B-Anh/Pháp) : Pha'p Van B4
Vào HNC năm : 1965
Rời HNC năm : 1972
Nghề-nghiệp : Computer Analyst
Cư-ngụ tại : Italy
Homepage/Photo URL: :
Email : nguyenvandanh@yahoo.com
Ghi-chú 1 : 1 vo+. va` 2 co^ con ga'i
Ghi-chú 2 : VN: Nha` o+? Nga? na(m Bi`nh Ho`a


 
Họ và Tên : Nguyen Chi Thien
Học lớp (A /B-Anh/Pháp) : Phap Van - Ban B
Vào HNC năm : 1965 - De That B12
Rời HNC năm : Tu-Tai 6/1972. Du-Hoc Tu-Tuc sang Y 12/1972
Nghề-nghiệp : Bac-Si
Cư-ngụ tại : Paris, Phap
Homepage/Photo URL: :
Email : chithien@freesurf.fr
Ghi-chú 1 : Anh cua Nguyen Anh Linh
Ghi-chú 2 : Ban than cua Nguyen Van Danh


 
Họ và Tên : Nguyen Minh Son
Học lớp (A /B-Anh/Pháp) : Anh Van - Ban B
Vào HNC năm : De That nam 1971
Rời HNC năm : Tu-tai voi Nguyen Dinh Chieu nam 1978
Nghề-nghiệp : Computer Engineer
Cư-ngụ tại : California USA
Homepage/Photo URL: :
Email : minhson_nguyen@hotmail.com
Ghi-chú 1 : vo: Tran Thi Bich - LVD 1976 - nha o gan Cau Bong, Gia-Dinh
Ghi-chú 2 :


 
Họ và Tên : Nguyen Anh Linh
Học lớp (A /B-Anh/Pháp) : tu De That :Anh Van . Tu De Tam: Ban B/Toan-Ly
Vào HNC năm : 1969 dau vao De That
Rời HNC năm : 1976: Tu-tai ( truong da doi ten thanh Nguyen-Dinh-Chieu)
Nghề-nghiệp : Lam ve Network Engineer cho AT&T
Cư-ngụ tại : Paris, France va Seattle, USA
Homepage/Photo URL: :
Email : linh.nguyen@attws.com
Ghi-chú 1 : vo: Nguyen Thanh Loan, con: Jacqueline (sinh 1996), Christine (sinh 1998)
Ghi-chú 2 : Professional traveling between France and USA.